Organizace tehdy vznikla v roce 1970 a do současnosti se v jejím čele vystřídali čtyři předsedové. Posledním, a zároveň tím nejdéle kralujícím, je František Groessl, který do funkce nastoupil před 29 lety. „V tom roce jsme vyrazili na zájezd do Freiningu a Mnichova, o rok později jsme mířili na výstavu květin do Holandska,“ zmínil ve vzpomínkách na činnost organizace při výroč-ní schůzi ve Starém Klíčově.

Ovšem nejezdilo se jen na zájezdy či za výstavami. Zahrádkáři za tu dobu vybudovali moštárnu, výkupnu ovoce, sklad a v patře objektu i ubytovnu pro 48 lidí. Do toho se pustili v únoru 1978.

„Za celou dobu provozu ubytovny a moštárny jsme ubytovali 16 930 lidí a zmoštovalo se 2155 tun ovoce,“ pokračoval Groessl s tím, že celkem pak uspořádali 30 zájezdů, 22 výstav a 52 přednášek. A při stavbě v 70. letech minulého století si zahrádkáři odpracovali 14 677 hodin zadarmo.

Nebudovalo se ale jen tenkrát. Za velmi náročný rok považují zahrádkáři i 2012. „Budova se opravovala a zhotovoval se lis na ovoce Musela se koupit nová hydraulika a zhotovit nerezové vany a nové rošty. Se vším nám pomohla dotace z Plzeňského kraje, od kterého jsme získali 150 tisíc korun. Celkem jsme proinvestovali 440 tisíc,“ podotkl předseda.

Výroční schůze se nesla v příjemné atmosféře. Vzpomínalo se, hodnotilo, bilancovalo, ale také slavilo a tančilo, a to až do pozdních večerních hodin.