Stěžejním projektem bylo vybudování splaškové kanalizace v místní části Sedlice.V současné době byla dokončena a pro místní občany je na 1. listopadu od 17 hodin svolána informativní schůzka v sedlické hospodě.

„Chceme jim vysvětlit průběh a postup napojení přípojek na vybudovanou kanalizaci,“ uvedl starosta Vondrovic s tím, že stavba byla započata už loni a bylo náročné zajistit realizaci stavby tak, aby se zachoval běžný chod obce.

Další velkou investicí bylo vybudování malé vodní nádrže v Oprechticích.

„Povedlo se nám získat dotace z ministerstva zemědělství. I v této akci se blížíme k závěru,“ pokračoval starosta.

Kromě zadržování vody v krajině bude nádrž sloužit i místním dobrovolným hasičům, kteří zde mohou cvičit. S budováním se navíc upravilo okolí nádrže, takže se zlepšil vzhled, a obyvatelům se tak nabízí možnost vycházek právě do těchto míst.

„Provedli jsme i arboristické ošetření zeleně, s čímž nám pomohla rovněž dotace, tentokrát z Plzeňského kraje,“ sdělil dále starosta s tím, že zároveň byla provedena řada menších oprav a údržba ve všech místních částech. Kromě Zahořan, Sedlic a Oprechtic to jsou ještě Stanětice, Hříchovice a Bořice. Aktuálně se ale starosta potýká ještě s jedním náročným úkolem – je jím sestavení rozpočtu pro rok 2020. „Projektů a plánů máme mnoho. Pokusíme se je všechny postupnými kroky naplňovat,“ dodal na závěr.