V jeho čele byl koňský povoz tažený párem koní - jako první pomoc pro zmožené maškary. Zahořanští je vítali nejen smaženými šiškami, ale i třeba sekanou a nemohly chybět štamprličky "pro zahřátí". Poté, co masopustní masky obešly Zahořany, čekala je cesta do sousedních Sedlic.

Upoutal nás jeden kůň z již zmíněného páru. Maškara - řezník, který měl na své hrudi připevněné špekáčky, velice zajímal koníka. V jedné chvíli se až zdálo, že špekáček slupne. A pak ať někdo říká, že když dá koním obroku, jdou do skoku.