Zahořanští ale mají v plánu mnoho nového i ve svých spádových obcích.
„Letos chceme uskutečnit dvě velké investiční akce a to Vodovod Stanětice a ve spolupráci s krajskou údržbou silnic I. etapu průtahu silnice III. třídy obcí Zahořany s vybudováním chodníků a dalších staveb s tím souvisejících. Počítáme též s rekonstrukcí tenisového kurtu a hřiště pro děti v Sedlicích. Tak jako v loňském roce budeme usilovat i v tom letošním o získání dotací. Schválený schodkový rozpočet je krajní mezí čerpání obecních prostředků. Počítáme, že výše uvedené investice začneme budovat s vědomím, že budou z části pokryty dotací," uvedl starosta Zahořan Miroslav Jandečka.

Obec zpracovává projekt na získání dotace z dopravní infrastruktury s Regionální rozvojovou agenturou Šumava. Úspěšnost však není jistá.
„Podobná situace je i u zabezpečení akce Vodovod Stanětice, kde probíhá doprojektování vodovodních přípojek. V rozpočtu je z hlediska opatrnosti uplatněna částka 5 140 000 korun na pitnou vodu. Z těchto důvodů je rozpočet nevyrovnaný," dodal Jandečka.

Dárek letos dostanou i místní kuželkáři, kteří budou moci po letech opět hrát doma. Na konci října loňského roku byly zahájeny stavební úpravy pro instalaci dvou kuželkářských drah v Kulturním domě v Zahořanech.