Příroda v Plzeňském kraji by se v budoucích letech měla dočkat pozitivní změny. Vedení Plzeňského kraje totiž připravuje projekt, jehož cílem je zlepšit stav krajiny na území regionu pomocí zadržování vody.

„Je zapotřebí opravit krajinu, která byla po desetiletí intenzivně využívaná zemědělsky a lesnicky, vodním hospodářství či zástavbou. Například vodní toky se za tyto roky zkrátily o třetinu,“ popsala Eva Volfová, členka krajského výboru a odbornice na životní prostředí.

Podle ní je v současné době nutné plošně krajině navrátit život. „První, co je pro to nutné udělat, je zajistit, aby se v krajině zadržovala voda,“ řekla Volfová.

Náměstek pro životní prostředí Josef Bernard podepsal ve středu smlouvu mezi Plzeňským krajem a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, která bude stav krajiny v kraji analyzovat.

Až 70 kritérií

Projekt s názvem Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje na udržení vody v krajině potrvá minimálně pět let a bude rozčleněn na několik etap. V první etapě se uskuteční analýza prioritních oblastí na území kraje, na základě zhruba 70 kritérií. „Výstupem by mělo být pravděpodobných 10 oblastí v kraji, kde budou opatření realizovatelná,“ informovala mluvčí kraje Eva Mertlová s tím, že druhá etapa se bude zabývat podrobnou analýzou vybraných oblastí a přípravou konkrétních projektů. „Třetí etapa bude pak samotná realizace konkrétních opatření,“ dodala.

Bernard doplnil, že zásadní rolí Plzeňského kraje a starostů obcí bude komunikace s vlastníky a uživateli dotčených pozemků. „Řadu let byla krajina jen využívána a nyní je třeba ji začít uzdravovat. A zadržení vody v krajině je prvním, zásadním počinem,“ zdůraznil.