Tato silnice bude vlastně obchvatem vedeným jihovýchodně od města. K financování díla bude použit také Regionání operační program regionu Jihozápad (ROP JZ).