Pomocí mobilního telefonu, webkamer ve třídách a několika běžných videokonferenčních a cloudových technologií připravili živý on-line přenos z Domu dějin Holýšovska.

„Cílem této virtuální prohlídky bylo, kromě seznámení ostatních žáků a škol s historií Holýšova, Staňkova a nejbližšího okolí, také aktivní zapojení žáků zúčastněných škol přímo ve třídách. Do online vysílání se zapojily ZŠ Staňkov, ZŠ Holýšov a naše partnerská škola ze Slovenska ZŠ SNP Horná Ždaňa," uvedl staňkovský učitel Miloslav Khas.

V pořadí třetí virtuální prohlídka (školáci absolvovali virtuální procházky městy Tábor a Poděbrady) byla do značné míry interaktivní. To znamená, že online účastníci reagovali v reálném čase prostřednictvím různých cloudových aplikací.

Vedoucí Domu dějin Holýšovska Josef Hais prováděl virtuální výpravu muzeem, Tina Forbergerová a Lucka Zavadilová ze ZŠ Holýšov a Lukáš Fejtek s Adélou Dudovou ze ZŠ Staňkov zase přiblížili historii svých měst a přidali pár málo známých, ale o to zajímavějších faktů.

„V 9.30 hod. jsme v Domě dějin spustili živé vysílání prostřednictvím služeb Hangout a YouTube. Podobně tomu bylo i v zúčastněných školách," popisuje Khas. „Vedoucí Domu dějin na kameru seznámil žáky s dějinami Holýšovska s důrazem na 2. světovou válku, která se tohoto regionu významně dotýká. Žákyně ZŠ Holýšov výklad Josefa Haise následně doplnily o informace o městu Holýšov. Pak došlo na zhlédnutí předem připravených videí vysvětlujících další souvislosti, které si účastníci přímého přenosu spustili individuálně. V případě neporozumění obsahu si žáci mohli pustit daný úsek opakovaně, ve třídách byl prostor k diskuzi nad videi, žáci si k nim mohli připravit doplňující otázky," dodává. Žáci ZŠ Staňkov pak doplnili videa o informace, které ještě nezazněly, a posledním vstupem byl příspěvek žáků partnerské školy z Horné Ždani na Slovensku.

„Jejich škola se nachází téměř v centru místa Slovenského národního povstání, a tak se hlavní téma doslova nabízelo. Žákům této školy se dokonce podařilo zaznamenat autentickou zpověď pamětníka tohoto povstání," poznamenal staňkovský učitel. Celá virtuální prohlídka byla zakončena malým kvízem.

Uskutečnění virtuální prohlídky nebylo jednoduché, především technické zabezpečení přinášelo řadu problémů, které bylo třeba vyřešit. To se však nakonec podařilo a reakce žáků na unikátní zpestření výuky byly po skončení vysílání pozitivní .

„I to je důvod proč se pouštět do dalšího pokračování," řekl Khas a na závěr dodal, že jeho příštím cílem je především aktivní zapojení většího počtu škol.