V sólové hře se jí zúčastnilo 42 žáků, v komorní hře 24. Kdyňští žáci byli velmi úspěšní. Vedlo se sourozencům Matějkovým. Bratři Jan a Jiří získali v různých kategoriích první místa. Poslední soutěžící ze ZUŠ Kdyně byla jejich sestra Hana Matějková, která získala rovněž první místo. Zároveň se stala absolutní vítězkou celé soutěže v sólové hře a také získala zvláštní ocenění poroty za muzikální výkon a za provedení skladby „Anantango“ od G. Hermosy. Zvláštní ocenění pro pedagogy dostala i Petra Křížková za výbornou pedagogickou práci. Jan Matějka a Hana Matějková postoupili do celostátního kola, které se bude konat v květnu.