„Během prázdnin jsme instalovali 220 barevných plechových skříněk. Prostory šaten byly vymalovány a dělníci položily v těchto místech nové podlahy," popsala zástupkyně ředitele Jindřiška Šmídová.

Každý žák dostane klíč od své skříňky, duplikát bude uschován ve škole. Každá skříňka bude mít svého majitele, každý ze žáků bude odpovědný právě za tu svoji.

„V případě jejího poškození se bude spolupodílet na její opravě," připomíná Šmídová.

Škola si nákup nových skříněk mohla dovolit díky finančnímu příspěvku obce česká Kubice. „Úpravu podlah jsme financovali ze svých prostředků, stála 350 tisíc korun," dodala Šmídová.

Nynější úpravy v prostorách šaten nejsou poslední. „Díky výměně klecových šaten za moderní skříňky se nám podařilo uspořit velký prostor. V něm plánujeme připravit stejný typ šaten pro žáky pátých tříd. Do budoucna podobným způsobem chceme přebudovat i šatny pro školáky z prvního stupně, které jsou o patro níž," popsala zástupkyně.