Publikum se vždy může těšit na vynikající výkony všech účinkujících. V úvodu přivítala ředitelka Milada Nejdlová žáky, diváky i hosty z veřejného života města Kdyně a popřála všem pěkný poslech. Koncert zahájil dívčí pěvecký komorní sbor pod vedením učitelky Květy Majerové. Po nich zazpívali a zahráli žáci na jednotlivé nástroje, a to na akordeon, flétnu, klavír, tenor, housle, tubu, kytaru a trubku. Po krátké přestávce se představil kytarový soubor pod vedením K. Tiché.

Z koncertu žáků ZUŠ Kdyně.Zdroj: Martina Matějková

Hostem koncertu byl i žák ze ZUŠ Domažlice, který výborně zahrál na housle a byl oceněn bouřlivým potleskem. Také se představil žesťový kvintet.

Závěr koncertu patřil již tradičně dechovému orchestru Josefa Tíkala, který působí při ZUŠ Kdyně. Jeho členové zahráli posluchačům skladby různých žánrů. Za své vystoupení sklidili velký potlesk, jímž si diváci řekli ještě o malý přídavek. Milovníci hudby se mohou ještě těšit na koncert učitelů kdyňské ZUŠ. 

Autorka: Martina Matějková