Nová učebna výpočetní techniky s interaktivní tabulí byla včera slavnostně otevřena v Základní škole Msgre B. Staška v Domažlicích. Celkové náklady na vybavení nové učebny a šesti multimediáních tříd zeměpisu, přírodopisu, chemie, fyziky a učeben cizích jazyků pro první a druhý stupeň dosáhly 1 604 100 korun.

„Vybavení zahrnuje třiadvacet počítačových stanic, devět notebooků, sedm interaktivních tabulí, sedm projektorů, tiskárnu a nový nábytek v počítačové učebně,“ uvedl učitel ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích Karel Štípek, který je zároveň hlavním tvůrcem a realizátorem projektu.

Vše mohlo být zřízeno díky dotaci z rozpočtu úřadu Regionální rady Plzeň ve výši 1 483 792 korun a příspěvku 120 308 korun, které pro školu uvolnilo ze svého rozpočtu město Domažlice. „Jedná se o první dokončený projekt ze sedmi v Plzeňském kraji. Učebnu budou využívat nejen děti, ale i dospělí, neboť umět pracovat s počítačí je v dnešní době nezbytné. Věřím, že interaktivní tabule rozmístěné ve třídách přidají na kvalitě a atraktivitě vyučovacích hodin,“ pronesl ve svém úvodním slovu starosta Domažlic Miroslav Mach a při té příležitosti poděkoval poslanci parlamentu ČR Vladislavu Vilímcovi za podporu, bez které by si škola takové zařízení nemohla dovolit.

A co učitelé od multimediální výuky očekávají? „Dobrému kantorovi stačí k výuce kousek křídy a část tabule. Věřím však, že se tento způsob výuky stane pro žáky atraktivnějším. Již nyní můžeme pozorovat, že i učitelé přistupují k přípravám hodin s novou chutí a elánem. V dnešní době se prakticky bez techniky neobejdeme,“ řekl Deníku Štípek a dodal, že děti s technikou rády pracují a rychle se učí ji používat.

Na práci s interaktivní tabulí se žáci opravdu těší. „Když nás čeká hodina, která je pro nás těžká, nebo nás předmět zrovna moc nebaví a zjistíme, že budeme používat interaktivní tabuli, tak se na ni těšíme. Používáme ji zatím jen v některých předmětech, ale určitě se více naučíme, protože pak dáváme větší pozor,“ shodují se žáci 8.A Dominik Konrády, Vašek Včala a Michal Le Nguyen Duc Anh.

Slavnostního otevření nové počítačové učebny se zúčastnili i zástupci okolních škol, kde toto špičkové vybavení zatím nemají. „Díky této technice je výuka jiná a pro děti určitě zajímavější. Nejde takhle vyučovat každou hodinu, ale rozhodně je to jak pro děti, tak pro učitele zpestření,“ shodují se ředitelé ZŠ Mrákov Vladimír Duffek a Komenského 17 v Domažlicích Jan Rybár. Na ZŠ Komenského 17 uvedou interaktivní tabuli do provozu příští týden.