„Většinou bývá tato recitační přehlídka doménou základních uměleckých škol, protože tyto školy vyučují dramatické obory, takže jejich žáci bývají velmi dobře připraveni,“ informuje pedagog volného času z domažlického DDM Domino Jan Hrabačka.
Do soutěže byly zapojeny základní a základní umělecké školy z domažlického okresu. Za ZUŠ byli mezi soutěžícími žáci z Domažlic, Kdyně, Horšovského Týna a Staňkova. Ze základních škol se představili čtyři žáci z domažlické ZŠ Komenského a jediná soutěžící ze ZŠ Msgre. B. Staška Domažlice. Recitátoři soutěžili celkem ve čtyřech kategoriích. První kategorie se zúčastnili žáci 2. a 3. tříd, druhé čtvrťáci a páťáci, třetí se týkala žáků 6. a 7. tříd a poslední čtvrtá kategorie byla určená pro žáky 8. a 9. tříd. Okresní přehlídky mladých talentů se zúčastnilo celkem 28 recitátorů.

Své umění mohli předvést v poezii i próze. Porota poté vybrala z každé kategorie dva nejkvalitnější přednesy, jejichž interpreti se utkají v krajském kole. Uskuteční se v našem okrese, konkrétně v Horšovském Týně, v pondělí 9. dubna.
Z první kategorie postoupily do krajského kola žákyně domažlické ZUŠ Jindřicha Jindřicha Apolena Vondrášová a Zoja Pilmajerová, ve druhé kategorii zabodovali žáci z kdyňské ZUŠ Viktorie Arnetová a Šimon Hrůza. Ve třetí. kategorii excelovali Vojtěch Max z domažlické ZŠ Komenského a žákyně ZUŠ Jindřicha Jindřicha Anna Pelnářová. Ze čtvrté 4. kategorie se do krajského kola dostala Lucie Hrebenárová ze ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice. Nejúspěšnější tedy byli účastníci ze ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice a ZUŠ Kdyně.

„Prostředí bylo perfektně připravené, stejně jako celková organizace letošního okresního kola v Základní umělecké škole v Horšovském Týně,“ pochválil akci Jan Hrabačka z DDM Domino Domažlice.