Cílem exkurze byla plzeňská pobočka Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha.

Tam žáci v provozu získávali informace pro zpracování samostatné práce. Přestože záplava informací byla značná, našel se i krátký čas na individuální prohlídku centra.

Horšovskotýnští školáci si během výletu prohlídli také Hlavní nádraží Plzeň, kde studovali detaily architektonické výzdoby secesní budovy nádraží, obdivovali ladnou konstrukci mostu překlenujícího kolejiště žezniční stanice a poklonili se památce autorů naší státní hymny J. K. Tyla a F. Škroupa na Mikulášském hřbitově.

Cestou k hrobu Emila Škody, zakladatele Škodových závodů, měli štěstí. Mohli pozorovat pokrývače na novogotické kapli při pokládání prejzové střechy. František Šmíd při této příležitosti žáky upozornil na odlišnosti současné technologie oproti historickým postupům.