Spolu se žáky partnerských škol z Plzně, Chamu, Regensburgu a Kalmreuthu si prohlédli staré město a cestou si do skicáře kreslili to, co je zaujalo.Ve smíšených česko-německých skupinách se od dvou průvodkyní dozvěděli spoustu informací.

Asi nejvíce je však zaujala pověst o čertově pomoci při výstavbě kamenného mostu a chrámu na náměstí.

Po společném obědě si žáci mohli vyzkoušet mezinárodní skupinové kreslení kamenného mostu na velký formát papíru nebo si zkusit grafiku pomocí hlubokotisku, inspirovanou vlastními skicami.

Po domažlickém workshopu to byla druhá společná akce podobného charakteru. V rámci projektu Plzeň 2015 evropské město kultury se bude 24. dubna 2015 konat třetí akce těchto pěti škol, tentokrát přímo v Plzni.

Vlastimil Konrády