„Pokračujeme s pracemi, které jsme zde začali vloni a žádáme o dotaci z Ministerstva kultury ČR," uvedla Miroslava Šusová z plzeňského svazu, která se o zámek stará. Konkrétně se jedná o opravu podlahy ve východním křídle zámku.

Získat peníze na opravu zámku však není snadné. Ochránci památek pravidelně na zámku pořádají například historický den nebo folk-country festival. O uplynulém víkendu se nedaleko zámku, v kostele sv. Mikuláše, konal benefiční koncert irské hudby kapely Poitín z Plzně.

„Vybralo se necelých šest tisíc korun. Polovina výtěžku pokryla výdaje spojené s koncertem, zbylá částka půjde na opravu podlahy," prozradila Šusová. „Vzhledem k tomu, že žádáme o dotaci ve výši 125 tisíc korun na pokračování prací, tak ty tři tisíce jsou v tom opravdu směšné," dodala. Podle ní je však důležité, aby se o zámku vědělo a aby se v něm alespoň občas probudil život. „U těchto dotací je desetiprocentní spoluúčast, takže tyto peníze získáváme právě na našich akcích. Jinou šanci nemáme," poznamenala Šusová.

Vloni ochránci získali od ministerstva kultury prostřednictvím obce s rozšířenou působností 138 tisíc na sundání dřevomorkového stropu také ve východním křídle a pořídili také nové dveře do zámecké sýpky.

„Samotný koncert Poitínu byl úžasný. Přišlo kolem sedmdesáti návštěvníků, kostel byl plný. Velký dík patří MAS Radbuza, bez jejíž finanční dotace bychom nemohli koncert uspořádat," podotkla Šusová.

Projekt byl realizovaný v rámci Tréninkové výzvy MAS Radbuza, o. s. financované v rámci Programu rozvoje venkova ČR a spolufinancovaný Evropskou unií.