Osobní vlaky budou až do čtvrtka 13.05 hodin nahrazeny náhradními autobusy. Důvody přerušení provozu na dráze jsou údržba a oprava kolejí na trati, oprava přejezdu a sanace skal.