Lesní půda, která byla poškozena, spadá do třetí zóny CHKO Český les, navíc jsou pozemky ve vlastnictví České republiky. Konkrétně šlo o oblasti Závist u Rybníka, Švarcava, Pivoň, Vranov u Mnichova a Klenčí pod Čerchovem. Právě v těchto místech zadávala zmíněná firma jednotlivým subdodavatelům těžbu a přiblížit vytěžené dříví v lesních porostech. Vše se navíc dělo v době, kdy klimatické podmínky zvyšovaly nebezpečí vytvoření nepřiměřeného poškození lesní půdy.

„Při těchto pracích došlo k rozporu se zákonem o lesích a k nadměrnému poškození půdy vyjetými kolejemi. Na nejzávazněji poškozených místech byly 80 až 100 centimetrů hluboké a v celkové délce kolem 1630 metrů. Při tom byly odřeny kořenové náběhy a kořeny stromů, které stály podél přibližovacích linek byly zpřetrhány a roztřepeny,“ popsala škody Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Poškození kořenů stromů mělo i další následky, a to houbové infekce, která snižuje kvalitu dřeva, ale především zhoršuje mechanickou stabilitu celého stromu. To ale není vše. Protože se navíc promíchají půdní vrstvy v příliš hlubokých brázdách, dochází i k nebezpečí změny chemismu půdy a zhoršení stability okolních stromů.

Firma, která těžbu zadávala, si měla své subdodavatele kontrolovat a případně udělat nějaká opatření, aby při přibližování za sebou nezanechávaly tak hluboké rýhy v lesní půdě a nepoškozovaly tak kořeny okolního porostu. „Ačkoli firma nevěděla, že v důsledku jejího jednání a opomíjení došlo k ohrožení životního prostředí v lesích tím, že vytvořili podmínky pro škodlivé působení biotických a abiotických činitelů, měli a mohli to vědět jakožto odborný subjekt, který se zabývá lesnickou činností,“ dodala Horčicová.