Čtyři kilogramy elektroodpadu by měl letos odevzdat každý občan České republiky, abychom tak splnili nařízení Evropské unie. Šanci máte například už dnes v Horšovském Týně nebo ve čtvrtek v Domažlicích.

Obě zmíněná města patří ke čtyřem v Plzeňském kraji, které společnost Elektrowin vybrala. „Od 10 do 16 hodin budou moci lidé v horní části náměstí Republiky odevzdávat zdarma elektroodpad do připraveného kontejneru. Každý, kdo elektrospotřebič odevzdá, dostane malý dárek,“ uvedla Jana Vacíková z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Horšovském Týně s tím, že město, které v rámci akce vybere největší množství spotřebičů v přepočtu na obyvatele, získá bonus 20 tisíc korun na oblast odpadového hospodářství.

Elektrické spotřebiče často obsahují látky nebezpečné pro lidské zdraví i přírodu. „Tím, že je lidé odevzdají na sběrná místa k ekologické likvidaci, pomáhají nejen chránit životní prostředí, ale i šetřit cenné suroviny,“ vysvětlila Taťána Pokorná ze společnosti Elektrowin a dodala, že elektroodpad mohou občané běžně odevzdávat bezplatně ve sběrných dvorech nebo u prodejců při nákupu nového elektrozařízení.

Někteří prodejci tuto službu nabízejí i bez toho, že by si občan musel pořídit elektrospotřebič nový. „V Horšovském Týně jsou to například prodejny Elektro Tuchorová v Masarykově ulici nebo Elektro Hodina Miroslav v Plzeňské ulici,“ poznamenala Vacíková.

V Domažlicích se auto společnosti Elektrowin objeví ve čtvrtek 11. září na náměstí Míru, také od 10 do 16 hodin.

Zpětný odběr

Akci realizuje Elektrowin a. s. – provozovatel kolektivního systému odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Součástí akce budou soutěže, v nichž si děti i dospělí ověří své znalosti z oblasti třídění odpadu.

Systém zpětného odběru funguje v ČR od srpna 2005. Do konce roku má Česká republika dosáhnout sběru 4 kg elektrozařízení na obyvatele a rok.