Novou atrakci pro milovníky historie budou mít ve Vidicích. Vloni objevené pozůstatky historické tvrze by měly získat status historické památky.

„Měli jsme jednání s památkáři a potvrdili nám, že je již téměř jisté, že nález tvrze bude prohlášen za historickou památku," informoval starosta Vidic Václav Šmejkal.

Zároveň poznamenal, že zastupitelé obce již schválili odkoupení pozemku, na kterém byla tvrz objevena, od jeho současných majitelů – ti by totiž na pozemku, na kterém stojí památka, nemohli stavět.

Prostor uprostřed obce je nyní upravován pro výstavbu čtyř až pěti rodinných domů a zbytky tvrze byly objeveny na místě jedné stavební parcely, která se shodou okolností nachází na okraji staveniště.
Archeologové, kteří dnes ze zákona dozorují při každém větším zásahu do země, po stovkách hodin strávených ve stavebních a kanalizačních výkopech odhalili pozůstatky velice dobře dochované středověké tvrze.

„O možné existenci tvrze v těchto místech se samozřejmě mezi odbornou veřejností vědělo, ale nikdo nepředpokládal, že by její pozůstatky mohly být tak zachovalé a že by mohly ležet v místech, kde by se daly velice dobře prezentovat nebo alespoň uchovat," uvedl regionální historik a nakladatel Zdeněk Procházka.

Od 24. října tam archeologové Západočeského muzea v Plzni a Muzea Chodska v Domažlicích postupně odkryli obvodovou hradbu tvrze a propadlý klenutý sklep.

Jedná se o čtvercový prostor obehnaný kamennou hradbou se zaoblenými nárožími. Uvnitř hradby lze předpokládat obytné budovy, které odhalí další archeologický výzkum. Ten začne letos na jaře, až bude pro práce vhodnější počasí.

Prvními historicky známými majiteli tvrze, jejíž pozůstatky byly ve Vidicích nalezeny, jsou Dobrohost a po něm následující Konrád z Vidic, kteří jsou zmíněni v roce 1362. Dle archeologického výzkumu byla tvrz založena o celé jedno století dříve, tedy v polovině století třináctého.