Lidi přijíždějící do Tlumačova od Domažlic vítá tato kaplička, která je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou.

Původně byla zasvěcena památce sv. Jana Křtitele, posléze byl jeho sešlý obraz v kapličce zaměněn za obraz Panny Marie Pomocné, a kaplička je tudíž zasvěcena jí.

Tlumačov je pod názvem Dlumaczowo uveden v opise nejstaršího chodského privilegia (1325). Tlumačovští byli aktivní nejen při chodské rebelii r. 1693, ale i při povstání proti vrchnosti r. 1767. V roce 1654 žilo v obci 27 hospodářů, o 103 let později už o 30 více. V roce 1900 měl Tlumačov 730 českých a 114 německých obyvatel ve 148 domech.

Roku 1930 měla ves 111 obydlených chalup s 573 obyvateli, v roce 2001 v ní žilo ve 110 domech 368 lidí.

Podle statistik ČSÚ měl Tlumačov se spádovou Filipovou Horou k 1. lednu t. r. 362 dospělých obyvatel. Z toho bylo 182 mužů, 180 žen, 34 chlapců a 28 děvčat do 15 let. V obci je mateřská škola, prodejna, kulturní dům s restaurací. Spojení s okolím zajišťuje autobusová doprava.