V parku okolo zámku bylo pro děti připraveno několik stanovišť, podle pohádek z večerníčků, kde děti plnily úkoly. Po kulturním programu, který si připravily samy děti, proběhlo pasování, nechybělo ani opékání buřtů. Potom se předškoláci přemístili do mateřské školy, kde, pro mnohé i poprvé bez maminky, přespali.

Helena Klimentová