Pohled do krajiny z Kurzovy věže na nejvyšší hoře Českého lesa si budou muset po několik měsíců odepřít návštěvníci 1 042 metrů vysokého Čerchova. Odbor Klubu českých turistů Domažlice totiž zahájií v dubnu k dalším nezbytné opravy stařičké rozhledny.

„Přistoupíme ke statickému zabezpečení rozhledny. Předběžný rozpočet na tuto opravu činil 548 822 korun, ale protože je tato částka za hranicí našich možností, podali jsme žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova České republiky Osa IV. Leader, konkrétně z opatření Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, podopatření Podpora cestovního ruchu,“ říká předseda domažlických turistů Petr Matějka.

Turisté měli na vypracování žádosti o dotaci poměrně málo času.

„Bylo nutné obstarat sedmnáct různých příloh dokladů, vyjádření a doporučení. Přesto se nám vloni podařilo žádost ve stanoveném termínu odevzdat. Pak proběhla administrativní kontrola přijatelnosti a po ní byla žádost předána k bodovému hodnocení výběrové komisi. Po zasedání programového výboru byla naše žádost předána k zaregistrování na Státní zemědělský intervenční fond do Českých Budějovic. Počátkem listopadu loňského roku nám bylo oficiálně oznámeno, že naše žádost byla úspěšná a byla nám přiznána dotace ve výši 493 939 korun, což je 90 % celkově plánovaných výdajů,“ líčí Matějka s tím, že domažličtí turisté měli svým způsobem štěstí, neboť ze 44 zájemců o dotaci stačilo žádost včas podat jen 25 žadatelů, uspělo pak jen 16 projektů.

Turisté následně vyhlásili výběrové řízení, ze kterého měla vzejít firma, která statické zajištění rozhledny provede. Přihlásilo se pět subjektů, přičemž nejnižší cenovou nabídku podala, a tudíž i zakázku dostala firma Pegisan.

„Pegisan přišel s nabídkovou cenou 431158,34 koruny. Firma má certifikát na statické zajištění a obnovu objektů. Mezi jinými opravami prováděla statické zajištění hradů Velhartice, Radyně a Křivoklát, dále také pražské Staroměstské radnice,“ podotýká předseda KČT Domažlice.

Turisté se dohodli, že ke statickému zajištění, které obnáší zpevnění stavby betonovou injektáží a také stažení ocelovými táhly, přistoupí v dubnu. Po dokončení těchto prací dojde také k přespárování a impregnaci zdiva.

„Nejhůře postižená je západní strana Kurzovy věže, na tu se musejí při opravách nejprve zaměřit. Firma slíbila, že bude vše hotové za tři měsíce, takže nejpozději od 1. července bychom mohli věž opět zpřístupnit,“ předesílá Karel Bílek, místopředseda KČT Domažlice.

Statické zajištění však nebude jedinou investicí turistů do věže.

„Uzavření Kurzovy věže v rámci zmíněných oprav jsme se rozhodli využít k výměně vstupních dveří z rozhledny na ochoz. Na těch stávajících se hodně podepsalo počasí, takže jsou celé zkroucené. Výměnu dveří ale bude mít na starosti jiná firma. Rád bych ještě čtenáře Domažlického deníku upozornil, že během oprav bude kolem rozhledny postaveno lešení a prostor kolem věže navíc z bezpečnostních důvodů ohražen. Předem děkujeme všem příchozím za pochopení a těšíme se, až je opět přivítáme na ochozu Kurzovy věže,“ zakončil místopředseda domažlických turistů Bílek.

Z historie

1894 – turisté postavili na vrcholu Ćerchova dřevěnou rozhlednu

1897 – pro příchozí byla vystavěna turistická útulna – chýše Pasovského

1904/05 – byla postavena kamenná Kurzova věž, současně také upravena chata pro turisty pod rozhlednou