Proto Lhotští minulý týden podali na tento projekt žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí.

„Pokud nám to vyjde, dostaneme pětasedmdesát procent z celkového rozpočtu,“ řekl lhotský starosta František Jílek.

Podle návrhu by měly z obce zmizet samostatně stojící vzrostlé jehličnany, které v zástavbě nemají co děla,t a staré, nemocné stromy.
„V Chodské Lhotě je to konkrétně řada deseti borovic, které kdysi vysadil jeden místní občan, a které dnes prorostly elektrickým vedením. Dalšími stromy, které budou nahrazeny, jsou například šárkou napadené švestky rostoucí kolem školky. Poraženy a znovu nahrazeny budou i přerostlé a uvnitř vyhnilé lípy,“ pokračuje Jílek.

Zatímco na uskutečnění tohoto záměru si musejí Lhotští ještě počat, okamžitě se mohou pustit do obnovy zeleně mimo obec.
„Získali jsme dvě stoprocentní dotace z Ministerstva životního prostředí na vytvoření zelených koridorů, jednu ve výši 224 176 tisíc a druhou 136 832 tisíc korun. Podmínkou je, že se o vysazené stromy musíme pět let řádně starat,“ dodal Jílek.