V areálu bývalé roty Pohraniční stráže ve Všerubech se výhledově bude zpracovávat maso na tureckou specialitu kebab.

Svůj záměr představila zastupitelům Všerub firma Enes Döner spolu se studií, kterou si původně nechala zpracovat na rozšíření areálu v Korytech na Klatovsku, kde v současné době působí.

„Jedná se o firmu, kterou vlastní podnikatel z Německa, Vzhledem k možnosti odkoupit část areálu bývalé roty by raději převedla své aktivity do Všerub,“ uvedla starostka Všerub Ludmila Rousová.
V areálu bývalé roty by firma chtěla zřídit porážku ja

tečních zvířat, hlavně ovcí a v menší míře i jalovic. Maso by zde bylo zpracováno, uchováno a asi devadesát procent produkce vyvezeno do SRN.
„Zástupce firmy zodpověděl veškeré naše dotazy ohledně hlukové zátěže, zápachu, odvozu odpadu i zajištění pracovníků pro výrobu. Při našem rozhodování hrál roli i fakt, že tato firma, která v České republice podniká od roku 2009 je držitelem evropského cetifikátu, který ji zavazuje dodržovat nejen platnou legislativu v České republice, ale i předpisy platící pro celou Evropskou unii,“ pokračuje Rousová s tím, že pro obec by bylo zprovoznění objektu, který již patnáct let chátrá, přínosem.

Dalším pozitivem je vytvoření asi pětadvaceti pracovních míst pro místní občany.

„Zástupce firmy na náš přímý dotaz souhlasil i s podporováním sportovních i jiných aktivit s tím, že zde chce vybudovat provoz s dlouhodobou perspektivou a současně se chce zapojit do dění v obci,“ řekla všerubská starostka.

Rozhodnutí zastupitelů schválit záměr společnosti Enes Döner předcházela návštěva stávajícího provozu v Korytech. „Provoz jsem navštívila společně s místostarostou panem Krásnickým. Areál je čistý, upravený, umístěný mimo zástavbu obce. Jedná se především o chladírenské místnosti a prostory přímého zpracování masa, sklad materiálu, expediční prostory, kanceláře a zázemí pro personál. Provozovnu pravidelně navštěvuje veterinární i hygienická kontrola,“ dodala Rousová.