Na odsunutí kamenné desky uzavírající vchod do hrobky musí být alespoň čtyři muži.

Horšovský Týn – Vše nasvědčuje tomu, že se kdosi vloupal do dvou hrobek v klášterním kostele v Horšovském Týně. Přímo v chrámové lodi jsme si o celé záležitosti včera povídali s Annou Jurečkovou, která pracuje na odboru životního prostředí zdejší radnice.

„Celý případ začal po telefonickém upozornění občana, který bydli v klášteře. Když vstoupil druhého května do prázdného kostela, zjistil, že jedna těžká kamenná deska uzavírající kryptu je odsunuta. Proto vše oznámil policii. Další šetření zde prováděli zástupci majitele, jímž je město, policisté, zástupci referátu kultury a hygienici.

Nejprve všichni hledali, kudy se mohli pachatelé do chrámu dostat. Nejpravděpodobnější cestou se jeví nedostatečně zabedněné okno. Když zúčastnění vstoupili do otevřené hrobky, která má zhruba čtyři krát čtyři metry, zjistili, že je prázdná. Vše nasvědčuje tomu, že v tomto stavu se nacházela i před násilným otevřením.

V kostele na zemi ovšem nalezli lebku a kost, v okolí druhé desky pak kování z rakve. Protože kostel byl v minulém roce uklizen, bylo zřejmé, že ostatky se sem dostaly nedávno a musí pocházet z druhé hrobky. Po jejím otevření, ve zhruba stejně velkém podzemním prostoru jako u první, byly nalezeny kamenné podstavce a třináct rakví. Kosterní pozůstatky zde byly rozházeny. Jakékoliv jiné cennosti zde nenašli.

Není bez zajímavosti, že k odsunutí těžkých desek je zapotřebí nejméně čtyř silných mužů.

Nyní čekají zástupci města na vyjádření archeologů a památkářů. Poté budou kosterní pozůstatky nejspíš uloženy do nových schránek.

Podle archivních údajů by v areálu kláštera mělo být pohřbeno osmdesát až sto význačných lidí, převážně šlechtického rodu. Kromě toho zde nalezli poslední odpočinek členové řádu. Protože mnozí šlechtici zemřeli v cizině, tak sem museli být po smrti dopraveni. Nepředpokládá se, že by byli přivezeni v obyčejných rakvích, které byly nalezeny. Další pohřebiště tedy zůstává utajeno, a to nejen před nenechavými vykradači hrobů.