Prof. Bič a pplk. Mathes čestnými občany

Domažlice – Po rozhodnutí městského zastupitelstva bylo ve středu odpoledne v obřadní síni Městského úřadu v Domažlicích uděleno profesoru ThDr. Miloši Bičovi a pplk. Karlu Mathesovi čestné občanství.

„Je mi mimořádnou ctí přivítat zajímavou dvojici, evangelického duchovního a vojáka, které život přivedl na stejnou cestu, a to cestu odbojáře.“ Těmito slovy zahájila slavnostní akt starostka města Domažlic Jaroslava Wollerová. Po krátkém proslovu společně s místostarostou ing. Františkem Budkou předala oběma ‚oslavencům‘ pamětní listy a pamětní plakety.

Následovalo krátké vystoupení profesora Biče. Všem přítomným sdělil, že okamžik, kdy se stal čestným občanem města Domažlic, bude patřit po celý jeho život ke chvílím, na které se nezapomíná. Při příležitosti letošního kulatého výročí osvobození připomněl také svůj pobyt v koncentračním táboře Dachau.

Pietní akt v Horšovském Týně. Foto: město Horšovský Týn
FOTO, VIDEO: Pieta za zvuků zvonu a vzkazy

Se svojí ‚troškou do mlýna‘ přispěchali také ing. Jiří Štěpán, farář českobratrské církve Jaroslav Vokoun, přednosta Okresního úřadu v Domažlicích Mgr. Pavel Faschingbauer, společně s dvěma malými skautkami Jiřina Paroubková a jako poslední ředitel mrákovské školy Jiří Vorlíček.

Profesor Bič kromě svého působení v odboji pracoval jako evangelický farář a podílel se společně s kardinálem Tomáškem na českém vydání bible.

Pplk Mathes prošel jako odbojář všechny kouty světa. Bojoval u Tobruku, v severní Africe, Anglii, Persii, na Kavkazu, Ukrajině.

Skoro na samém konci slavnostního odpoledne, jako zlatý hřeb, přivítala starostka Jaroslava Wollerová majora Gilberta, který jako první voják vstoupil 1. května roku 1945 na domažlické náměstí.

Mluvené slovo vystřídali žáci a učitelé ze Základní umělecké školy v Domažlicích a po slavnostním přípitku zahrála dudácká kapela.

Jana Hammerlová

Interiér pivnice. Foto: Městský pivovar Domažlice
Město si bere na pivovar další úvěr