Sbor dobrovolných hasičů v Puclicích oslavil o uplynulém víkendu 90. výročí svého založení. Sbor vznikl v roce 1921 a v současné době má šedesát tři členů včetně patnácti žen.

Pucličtí hasiči oslavu v sobotu 21. května spojili s pořádáním okrskových hasičských závodů.

„Akce se zúčastnilo sedm družstev mužů a dvě družstva žen z Puclic, Křenov, Malého Malahova, Bukovce, Vránova a Doubravy,“ uvedl člen puclického sboru Miroslav Elgr s tím, že všichni se nejprve sešli na puclické návsi, aby vyslechli projev starosty hasičů Josefa Heriana, starostky obce Marie Machové a pár slov o historii SDH. „Poté byly položeny květiny u pomníku padlých v první a druhé světové válce, mezi nimiž byla i řada dobrovolných hasičů,“ poznamenal Elgr.

Po zahajovacím ceremoniálu se všichni zúčastnění slavnostním pochodem přesunuli na tamní hřiště, kde proběhly závody.

„Soutěžilo se ve štafetě a hasičském útoku. V kategorii žen obsadily první místo hasičky z Křenov a druhé místo hasičky z Puclic. V kategorii mužů to bylo podobné – Křenovští vybojovali první i druhé místo, na třetí dosáhli místní hasiči,“ popsal průběh soutěže Elgr.

Oslavy výročí pokračovaly i po skončení závodů až do pozdních nočních hodin, kdy dobrou náladu nezkazil ani vydatný déšť.