Byl jsem tenkrát žákem Vyšší rolnické školy v Plzni, bylo mi sedmnáct let. Od pololetí školního roku 1944/1945 jsme dostali nucené prázdniny kvůli náletům. Z toho důvodu jsem byl zaměstnán jako praktikant na velkostatku Horní a Dolní Baldov, kde můj otec byl správcem po vystěhování z naší usedlosti v Sudetech. Každou volnou chvíli jsem od baldovské kapličky pozoroval nálety „hloubkařů", odkud bylo vidět na celé Chodsko a i dále. Také přelety bombardovacích svozů letadel byly na denním pořádku. Tady bych chtěl připomenout i odhoz dvou bomb, kdy jedna dopadla před Dolní Baldov k rybníku a druhá za dvůr. Žádnou škodu na životech ani hmotnou to nezpůsobilo. Místa po pumách jsou stále ještě znatelná. Též nálet na Klenčí jsem pozoroval až do noci, kdy požáry byly vidět. V lednu a únoru '45 se začali objevovat uprchlíci z různých pochodů smrti či nucených prací, zajatci atd. Dobrá skrýš byla pro ně Švajnerova rokle či Štajnerova, která je poblíž silnice z Domažlic do Horšovského Týna. Vedle na poli byly krechty s bramborami. Tito lidé tam měli nouzovou obživu díky opékání brambor na ohýnku. Když počet těchto ubožáků vzrostl na několik desítek, byla jim tam dovážena polévka, chleba, vařené brambory a nebo kafe-melta. 32 maďarských žen židovského původu, které se zázrakem zachránily z nějakého pochodu smrti, bylo převedeno v noci do jedné budovy ve dvoře na seník. Tam se skrývaly od počátku dubna až do 10. 12. května, kdy byly odvezeny do sběrného tábora pro uprchlíky v Domažlicích. Jejich mluvčím byla advokátka z Budapešti, která mluvila německy. Dále byli v budovách dvora ukryti ještě tři sestřelení piloti, jeden Američan a dva Angličané a šest francouzských zajatců. Tito lidé mohli svou osobní hygienu provádět pouze v noci. U obojích vrat byla vždy hlídka, protože přesun německých vojáků se konal většinou v noci kvůli „hloubkařům". Solidarita všech lidí bydlících tenkrát na statku byla obdivuhodná, všichni ochotně pomáhali těmto ubožákům, jak mohli! Nikdo nic neprozradil, což tenkrát by znamenalo absolutní masakr všeho osazenstva na Baldově. Bohužel ta obětavost a solidarita brzy po konci války skončily a zvrhl se v pravý opak… Zde ovšem chci připomenout, že na rohu lesa Týnského háje u silnice z Domažlic do Horšovského Týna byla německá celnice. Počet celníků se ztenčil v roce '45 na jednoho muže. Ten poslední celník v civilu byl lesník původem z Pomořanska a o všem dění kolem těch uprchlíků věděl! Téměř denně mého otce upozorňoval na různé přesuny Wehrmachtu, a také aby si ti lidé v rokli nedělali ohníčky ve dne kvůli kouři, jelikož tam bylo vidět z kasáren, kde sídlilo německé vojsko. Nebyl Němec jako Němec!

Ve druhé polovině dubna a začátkem května 1945 byla západní fronta na hranicích předválečné ČSR. Dělostřelecké odstřelování silnic a cest denně pokračovalo. V sobotu 5. května se odstřelování blížilo po cestách blíže k Baldovu a po poledni již bylo slyšet a vidět střelbu a rachot tanků směrem od Poběžovic. Mezi 14. 15. hodinou bylo slyšet blížící se hukot tanků a ojedinělá střelba. Na cestách byly vidět roztroušené skupinky prchajících německých vojáků. Jedna taková skupina vojáků se znenadání objevila také na dvoře, žádala horkou vodu na kafe-meltu, tu měli vlastní na malém vozíku. Vzápětí z lesa od Luženic směrem k Dolnímu Baldovu vyjely 4 tanky s bílou hvězdou, 3 džípy a poslední polopásové vozidlo s červeným křížem. Kolem tanků v příkopech šla pěchota. Dva tanky sjely na pole a jeden z nich vystřelil dvě rány směrem do lesa. Jak to němečtí vojáci zjistili, zanechali vozík s kulometem, nějakou municí i granáty na dvoře a utekli směrem k silnici vedoucí k Horšovskému Týnu, kde padli do zajetí Američanům, kteří postupovali od Domažlic na Horšovský Týn. Na Dolním Baldově byla také skupina vojáků, kteří jak slyšeli výstřel z tanků, okamžitě vyšli ven z horních vrat s bílou vlajkou a rukama nahoře. Byli odzbrojeni a odvedeni do Luženic do sběrného tábora zajatců. Několik nás mladších chlapů běželo na Dolní Baldov, kde ještě stály džípy s několika vojáky, z nichž dva mluvili polsky, takže určitá domluva byla. Dali nám čokoládu, suchary, žvýkačky, cigarety apod. Žvýkačky tenkrát nikdo neznal. Tanky již byly dále směrem do Třebnic a Němčic. Po návratu jsme se vydali za těmi, co utekli po cestě k Týnskému háji, podél kterého tenkrát vedla cesta. Dnes již neexistuje, je zarostlá křovím. Asi v polovině cesty stála dřevěná věž „triangl". Několik desítek metrů od věže jsme nalezli 4 mrtvé vojáky, kteří byli zřejmě zabiti při odstřelování silnic a cest. Ihned to bylo sděleno do Domažlic na městský úřad, kam se taková zjištění ohlašovala. Druhý den v neděli jsem šel s několika muži do Domažlic. Tam celý den projížděla náměstím americká armáda směrem na Klatovy. Bylo to obrovské množství válečné techniky, jakou jsme vůbec neznali a ani neviděli. Na dolní bráně náměstí byl na červeném plátně bíle napsán nápis „WELCOME OUR LIBERATORS", česky asi jako „Vítejte, naši osvoboditelé". Často některé vozidlo přibrzdilo a vojáci si to fotografovali. Euforie a nadšení lidí neznalo mezí. To se nedá popsat, to se musí prožít, a tak se na to nikdy nezapomene! V dalším týdnu všichni uprchlíci byli ze dvora odvedeni do sběrného tábora v Domažlicích, odkud byli dopravováni do svých domovin. Ke konci května a začátkem června se roznesla zpráva o odsunu Němců a zabavení jejich majetku. Prakticky veškerý personál z Horního a Dolního Baldova ještě do žní osídlil Třebnice a Němčice. Tím veškeré žňové práce probíhaly již jen za pomoci uvězněných Němců v táboře v Chrastavicích. O dobytek a koně se staraly tři rodiny Němců, nuceně přidělených na práci z Meclova a Bozdíše. Svážení obilí zachraňovali nakonec američtí vojáci s nákladními auty!

O tom, co se dále po skončení na Domažlicku dělo, je možné se dočíst v knize Perzekuce 1945 od Tomáše Staňka. Naše rodina se vrátila zpět na naši usedlost po mnoha tahanicích na podzim 1945, jelikož v „Sudetech" byla obsazena Rudou armádou. V roce 1951 jsme byli z naší usedlosti vystěhováni znovu, tentokrát Čechy, našimi spoluobčany!

Mladé generace toho o nacistické okupaci a o tom, co se dělo ihned po skončení války, mnoho neví a mnohé to možná ani nezajímá. Bohužel! Nedej Bože, aby se u nás taková historie opakovala znovu!

František Škarda, Choceň