Svědomitě se starala o úklid kaple a okolí již od mládí jako kdysi její rodiče a prarodiče.

V dnešní době se všude vzhlíží ke kulturním a sportovním celebritám – osobnostem, a přitom se tak zapomíná na takzvané 'morální celebrity', osobnosti, které každého z nás provází každodenním životem a snaží se nám poskytnout pomocnou ruku v každé situaci. Jsou to třeba rodiče, přátelé, spoluobčané.

A právě takovou osobností paní Anežka byla. Letošní rozsvícení vánočního stromu v naší obci se poprvé uskutečnilo v prostorách u místní kaple, nedaleko od jejího rodného domu. Toho už se však nedočkala.
Zakončila pouť na tomto světě den před započetím letošních adventních dnů.

Osud tomu asi tak chtěl, aby nám každé následující rozsvícení vánočního stromu v její milované obci, u její milované kapličky, připomínalo, jak vzácnou osobu, celebritu, naše malá obec Horní Kamenice ztratila.

Nezapomeneme a děkujeme, paní Anežko Fišerová.

Jiří Petráš, zastupitel obce,
předseda LACEMBOK z.s.