Bylo zde například zjištěno 11 druhů zlatěnek, drobných parazitických vosiček z čeledi Chrysididae. Nápadné žlutě kvetoucí keře janovce metlatého (Sarothamus scoparius) hostí početné populace dvou významných nosatcovitých brouků, Exapion fuscirostre a Sitona regensteinensis. Oba jsou na janovec úzce potravně vázaní. Druhý jmenovaný je navíc specialitou západních Čech, dále na východ se v České republice již nevyskytuje.

Malou entomologickou senzaci ve vědeckých kruzích vyvolal nedávný nález vzácného bezhrotníka skvrnitého (Anaspis maculata). Jedná se o subatlantský druh brouka, rozšířený převážně v západní Evropě, a domažlický Škarman je dnes jeho první známou lokalitou v České republice. Více v Západočeských entomologických listech na http://www.zpcse.cz/. Dokladový materiál je uložen ve sbírkách Muzea Chodska.

Přírodovědný průzkum Škarmanu bude probíhat i v dalších letech, a tak nezbývá než doufat v citlivý přístup radnice a zachování přírodního charakteru tohoto zajímavého území v příměstské části Domažlic.

Autor: Zbyněk Kejval