„Za protektorátu v roce 1941 se u příležitosti 600. výročí založení domažlického pivovaru objevila na dřevěné stěně omítka a na ní byli vyobrazeni panovník Jan Lucemburský a Chod, kterému symbolicky předává právo k vaření piva. V pozadí malby je město Domažlice,“ popsal historii fresky domažlický místostarosta Stanislav Antoš.

Odborníci tuto fresku zafixovali, poté sejmuli a po jednotlivých částech ji uložili do jednotlivých čtelářů. „Až bude rekonstrukce objektu dokončena, dojde ke změně dispozice a bude znovu přilepena na zeď,“ popsal Antoš.

Freska bude mít své místo v budoucím salonku pivnice na stěně, která sousedí s nynější už opravenou částí – Hvozdem, kde dnes funguje Kulturní centrum Pivovar.

Na financování opravy téměř osmdesátileté fresky získalo Město Domažlice finanční dotaci.