Sousoší Josefa Václava Myslbeka prošlo rozsáhlou renovací, během níž bylo několik týdnů skryto za plentou.