Máte dostatek dětí. Kolik například prvňáčků od září nastoupí do vaší školy?
Myslím že, na nedostatek žáků si v současné době asi nemohu stěžovat. I když je kapacita naší školy 750 žáků a v posledních letech ji navštěvovalo okolo 570 žáků, tak to je s ohledem pokles populace docela slušný počet. I letos v září budeme otvírat tři první třídy s celkem 64 žáky.

Mají noví školáci nějaké výhody při nástupu do školy, myslím tím, zda dostanou nějaké školní pomůcky, nebo si musí všechno koupit?
Finanční dotace pro prvňáčky byla sice snížena, přesto ale dostanou sadu všech sešitů, sady písmenek a číslic a do kufříku s výtvarnými pomůckami vodovky a modelínu.

Nemusel jste rušit třídy a propouštět učitele?
Letos jsme k takovým opatřením nemuseli přistupovat, ale v loňském roce jsme slučovali třídy v devátém a osmém ročníku. Nicméně díky dělení hodin v rámci projektu EU Peníze do škol jsem nemusel nikoho propouštět.

Jak se řediteli dává výpověď zkušenému učiteli, pro něhož už není ve škole místo? Je to hodně zlé?
Zatím jsem takovou situaci naštěstí nemusel řešit. A pokud se do ní dostanu, což je vzhledem k finanční situaci v regionálním školství možné, pravděpodobně bych nepropouštěl zkušeného učitele. Vždy jsou nějaké alternativní možnosti řešení.

Jaký sbor učí na vaší škole. Často se setkávám ve školách s přestárlými učitelkami, jejichž metody dnešní mládež zrovna nebaví. Máte dost mladých učitelů, myslím tím muže. Nebo o učení zájem nemají?
Myslím, že jsme výborný, pružný kolektiv s převahou učitelů středního a mladšího věku. Přestárlí vyučující nejsou mým problémem a těch pár starších jsou zralou oporou kolektivu a nositeli cenných zkušeností. Co se týká mužů, tak se mi podařilo během posledních dvou let zvýšit stav na 7 a jsem na to hrdý. Rozhodně to prospělo jak žákům, tak celému učitelskému sboru.

Dočkala se škola nějaké opravy během prázdnin. Čeká na děti nějaké překvapení?
Letos jsme žádné zásadní opravy nedělali. Po sportovní hale a novém pavilonu pro první stupeň, což jsou významné investiční počiny posledních let, čekáme ještě výměnu oken v hlavní budově, ale to je finančně velmi náročná záležitost a je závislá na zřizovateli. Město Kdyně nám přeje a opakovaně žádalo o dotace, ale v tomto případě neuspělo, tak uvidíme do budoucna. Takže děti půjdou do školy jako jindy, jen bude vše čistě vymalované a připravené na nový školní rok.

Můžete ve vaší škole dětem nabídnout něco jiného, samozřejmě i včetně výuky, než v ostatních školách na Domažlicku?
Naše škola je výrazně zaměřena na podporu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a již několik let je u nás běžnou součástí výuky volitelný nebo nepovinný předmět Rozvoj osobnosti, který je zaměřen na reedukační činnost a artefiletickou podporu těchto žáků. Zároveň u nás v současné době pracuje 5 asistentů pedagoga u dětí, které potřebují mimořádnou podporu, aby byly integrovány v běžné třídě a zvládaly nároky základního vzdělávání. Nedílnou součástí je v posledních dvou letech i podpora školní psycholožky, která je u nás zaměstnána také díky projektu EU Peníze do škol. Pro náš první stupeň je dále typické vzdělávání prostřednictvím genetické metody čtení, která umožňuje prvňáčkům aktivní čtení  již okolo Vánoc, což je pro ně velmi motivující. Jinak si myslím, že poskytujeme velkou nabídku kroužků. Mezi tradiční patří sportovní kroužky (basketbal, florbal, vybíjená), zdravotní, taneční a výtvarné. Velmi oblíbenými u dětí i rodičů jsou i přírodovědné kroužky, jako rybářský, včelařský, v loňském roce přibyl ještě myslivecký.

Má vaše škola na nákup nových učebnic, nebo se učíte ze starých? Musí si děti něco doplácet nebo kupovat?
Nákupy učebnic musíme vždy zvažovat, ale na nedostatek si nestěžuji. Jediné, co si naše děti doplácí, jsou pracovní sešity a ty jsou samozřejmě jejich vlastnictvím.

Jezdíte na lyžařské kurzy? Musíme na ně dětem našetřit, máte představu kolik budou letos stát?
Na lyžařské kurzy jezdíme pravidelně, ale jako všude nejezdí bohužel všechny děti. Jedná se o finančně náročnou záležitost pohybující se okolo 3000 Kč a hradí ji rodiče dětí.

Jaký je podle vás rozdíl mezi velkou a malou vesnickou školou? V čem jsou výhody větší městské školy?
Malá vesnická škola s menším počtem dětí i učitelů mívá skutečně domáckou atmosféru a může se dětem asi věnovat více individuálně. Větší škola, jako je naše, zase má lepší technické zázemí, vybavení učeben a informačních technologií a myslím, že i nabídka mimoškolních aktivit je větší než u malé školy. Větší škola vede žáky k větší samostatnosti, přece jen je mezi téměř šesti sty žáky větší anonymita. Ale je to zároveň i riziko. Nicméně jsem si jist, že se na naší škole snažíme být k žákům i rodičům velmi vstřícní a od samého začátku budujeme vzájemnou důvěru, která nám umožňuje řešit to dobré, ale i to problematické. Bez dobré spolupráce s rodiči si školu nedokážu představit.

Co Vás osobně na vaší práci baví a naopak?
Práce s lidmi. S žáky, jejich rodiči a samozřejmě s učitelským sborem. Je to nesmírně různorodá činnost a často nevíte, co za složitou, nečekanou situaci budete řešit. Baví mě iniciovat své kolegy k aktivnímu přístupu k učení i k žákům. Přímá výuka žáků mě stále velmi těší a zajímá. Škola je místo, kde děti zažívají mnoho úspěchů, ale řadu nezdarů a stresových situací. Pro řadu rodičů je to také místo, kam se neradi vrací, ale bez jejich přítomnosti ve škole se nedají problémy jejich dětí řešit. A zde také vidím svou roli. Mohu rodičům i dětem ukázat, že i problematické situace se dají společně řešit, i když to často stojí velké úsilí. Někteří rodiče v dnešní době poněkud ztratili víru v uplatnění vzdělání, nevěnují mu proto dostatečnou pozornost, jejich děti to vnímají a jsou ve škole velmi obtížně motivovatelné. Pak každé jednání, které vede ke zlepšení postojů žáků, rodičů, ale někdy také učitelů, je pro mě výzvou a i drobná změna k lepšímu je pro mě odměnou.