Tříkrálová sbírka je celorepubliková akce a každá organizace, která ji na svém území pořádá, má také za úkol určit její záměr. Z celkové vybrané částky se pak vrací zpět do regionu 65 procent a je využita na podporu aktivit pro seniory, zdravotně postižené, chronicky nemocné a na pomoc lidem v nouzi a podobně.

Do 202 kasiček Oblastní charity Klatovy obyvatelé přispěli částkou 899 438 Kč, což je o více než sto tisíc více než vloni (793 278 Kč). Mimo kasičky například on-line činil příspěvek ještě dalších zhruba 23 500 korun.

Svou rekordní částkou tak Klatovy přispěly i do rekordního úspěchu Plzeňské diecéze, v níž se podařilo během Tříkrálové sbírky vybrat 7 553 472 Kč.

Oslava 30 let MěÚSS Klatovy.
Klatovský ústav sociálních služeb slavil třicet let, pobavila i Uršula Kluková

Horažďovice spadají pod Diecézi Českobudějovickou a i tam se letos činili. Do 139 kasiček lidé přispěli 569 736 Kč (vloni 516 707), dalšími způsoby pak ještě přes sedm tisíc korun. Do letošního ročníku Tříkrálové sbírky se tam zapojilo rekordních 59 obcí, přes 250 koledníků a více než 100 vedoucích. Oproti loňským ročníkům se do sbírky zapojilo i několik nových obcí, hlavně na Nepomucku a v okolí Nalžovských Hor. „Charita Horažďovice penězi ze sbírky podpoří charitní práci se seniory a zdravotně postiženými na Horažďovicku, Nepomucku a Kasejovicku a projekt Občanská poradna v Nepomuku. Část peněz připadne na krizový fond pro lidi postižené přírodními živly. Ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Horažďovice, Nepomuku a městem Kasejovice budou vybrány a podpořeny sociálně slabé rodiny s dětmi a senioři. Současně Charita Horažďovice podpoří i Dětský domov Chanovice, aby mohl pro děti zakoupit vybavení na sportovní a volnočasové aktivity. Část finančních prostředků je v plánu využít i na provoz sociálně integračního bytu a rozšíření skladu kompenzačních pomůcek,“ uvedla za Oblastní charitu Horažďovice Lucie Oudová.

Pod stejnou diecézi spadá také Sušicko a tam rovněž kasičky pěkně naplnili, a to zhruba stejně jako předešlý rok. Do 103 kasiček bylo lidmi nastrkáno 603 835 Kč (602 346 korun vloni), mimo ně pak ještě 5 920 Kč.

Výroční valná hromada SDH Štěpánovice, konaná v Dehtíně.
Hasiči museli vzít zavděk azylem. I tak byl sál zcela plný

Dařilo se na sousedním Domažlicku. O 50 tisíc korun více než v loňském roce vybrali koledníci v letošní Tříkrálové sbírce v Domažlicích a okolních obcích. Do 59 kasiček celkem nasbírali 308 247 Kč, v roce 2023 to bylo 259 877 Kč. „Nejvíce skupinek se do domácností vydalo hned v sobotu 6. ledna po slavnostním zahájení v domažlickém kostele. Po městě a jeho okolí se pohybovalo hned 16 dětských trojic s dospělým vedoucím skupinky. Příspěvky mohli zájemci vkládat i na několika dalších místech, kde byly k dispozici pokladničky, například v kostele, ve věži, infocentru či lékárně. Přímo v Domažlicích štědří dárci přispěli částkou 177 658 Kč," uvedl za domažlický úřad Josef Babor.

Dvě třetiny peněz podpoří Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Domažlice a Meclov, službu SOS Domažlice - terénní a ambulantní formu sociální rehabilitace, dále Domov sv. Vavřince Meclov - pobytovou formu sociální rehabilitace, Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice, Azylový dům Domažlice - pro osoby bez přístřeší a Volnočasový klub DUHA Domažlice - volnočasový klub pro osoby s mentálním postižením a osoby s psychickým handicapem.

Velmi štědří byli lidé ve Kdyni, kde se v 61 kasičkách Římskokatolické farnosti nastřádalo 426 022 Kč. V Klenčí pod Čerchovem v 31 kasičkách pak bylo vybráno 216 638 Kč a například v Horšovském Týně ve 24 kasičkách 83 560 Kč.