Během ní výchovný poradce Jan Anderle informoval hejtmana, že přibližně 30 až 35 procent absolventů domažlického gymnázia pokračuje ve studiu na Západočeské univerzitě.

„Pokud absolventi odejdou studovat do Plzně, je větší šance, že se vrátí zpět do svého regionu. Praha jim sice nabízí pestřejší společenskoekonomický život, ale republika potřebuje, aby se povzbudil život na venkově. Společnost jde celkově kupředu, ale výrazně vpřed se posouvají hlavně města. Čím větší město, tím rychleji, zatímco venkov stagnuje společensky i ekonomicky," zareagoval hejtman na jeho slova.

„Čím je na okrese větší vzdělanost, tím je okres ekonomicky úspěšnější. Není tajemstvím, že nejméně vzdělaných lidí je na Tachovsku, což má své historické kořeny, a současně je tam i nejnižší ekonomický výkon a největší nezaměstnanost, i když se ji teď podařilo výrazně snížit," připojil Václav Šlajs konkrétní příklad.

„Peníze a společenské uplatnění hrají ovšem hlavní roli. My můžeme desetkrát apelovat na návrat, ale když absolvent vysoké školy dostane nabídku zaměstnání v Praze za 40 tisíc a v Domažlicích nástup za osmnáct, je jasné, co si vybere," dodal hejtman.

„My teď spolupracujeme i s úřadem práce, který dokáže studentům uvést obory, ve kterých zde najdou uplatnění, když se po vysoké škole rozhodnou vrátit zpátky sem. Jedná se především o technické obory, ale ti, kteří vystudují humanitní obory, tady práci nenajdou. Navíc část studentů nechce ani do Prahy, oni chtějí ještě dál, chtějí alespoň na čas do zahraničí. Domažlice jsou jim prostě malé. My děláme všechno pro to, abychom je tady udrželi, snažíme se jim ukázat, co by měl jít studovat ten, kdo by se chtěl vrátit," zareagoval na hejtmanova slova Jan Anderle.

Václav Šlajs dále uvedl, že pro kvalifikované síly je velkým lákadlem možnost pracovat v sousedním Německu. V této souvislosti se také zajímal o to, kolik domažlických gymnazistů se učí němčinu, a zdůraznil, že pouze znalost angličtiny v příhraničí nestačí.

Ředitelka gymnázia Jana Štenglová poté hejtmanovi nastínila další problém, s nímž se zřejmě nepotýká jen školství: „My jsme země, která umí výborně kontrolovat, ale neumíme napřed poradit jak co udělat. Například školní vzdělávací program dělali všichni učitelé, jak nejlépe uměli, a teď, kdy už je dávno hotový, nám Česká školní inspekce předvádí, jak tento program správně udělat. Napřed si tedy všechno uděláte sami, jak nejlépe umíte, nesete za to zodpovědnost a až potom vám ukážeme, jak se to mělo dělat. To mně připadá naprosto absurdní."

Václav Šlajs se poté ještě dotkl současné uprchlické krize a vyslovil obavu, že Evropa nebude schopna vstřebat takové množství lidí. Pozornost ale věnoval i domácí politické situaci. „Naším problémem je velká nestabilita. My máme už 13. premiéra, zatímco v Německu teprve třetí kancléřku. Politická nestabilita se promítá do všech sfér života. Když přijdou volby, lidé hledají nějakého blanického rytíře, který spasí republiku. Spasíme se ale jenom sami svou prací," zdůraznil hejtman Šlajs.
Autor: Jan Pek