Na vrcholu mají pozemky město Domažlice, soukromý majitel a Klub českých turistů, který tam má Kurzovu věž. Město za předchozího vedení tam nechalo zbourat bývalé armádní budovy a jednu si ponechalo s tím, že ji hodlá přestavět. Soukromý vlastník má budovu, kde nájemce provozuje občerstvení. Předchozí vedení města vypracovalo projekt na přestavbu nezbourané bývalé armádní budovy na hotel s restaurací a výstavou a soukromý vlastník pro svůj pozemek projekt nové budovy místo stávající, a to ve stylu repliky tzv. Pasovského chýše, což byla budova, která původně stávala na vrcholu, a nová budova by měla být v duchu této historické stavby.

A právě ohledně těchto plánů jsou velké rozepře, jelikož dle podmínek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR lze na Čerchově postavit již jen jednu budovu. „Aktuálně došlo k tomu, že bývalé vedení města, současná opozice, si začalo do letošního schváleného vyrovnaného rozpočtu intenzivně prosazovat stavbu 'svého' hotelu na Čerchově. Bez ohledu na to, že by se tak rozpočet stal deficitním,“ uvedla domažlická radní Lenka Bauerová.

Setkání a prezentace ohledně modernizace železnice Plzeň - Domažlice - SRN v Domažlicích.
Lidé v Domažlicích bojují proti plánované dvojkolejné trati i peticí

Současné vedení města je proti této stavbě. Přestavba léta nepoužívané armádní budovy dle něj není dobré řešení, jelikož se nezdá v dobrém stavu, rekonstrukce by byla nákladná, budova je příliš velká. „Generovala by městu následně příliš velké provozní náklady, budoucí využití sporné. Navíc projekt nijak nereflektuje to, že výstava, která byla plánovaná do části přízemí, je již současným vedením města vyřešena jinak, a prostory by tak byly bezúčelně prázdné,“ poznamenala Bauerová.

Město by na vrcholu chtělo zřídit přiměřené účelné občerstvení pro pěší turisty a lyžaře. „Vyvolali jsme jednání se soukromým majitelem sousední nemovitosti o možnostech řešení situace. Diskutujeme stanoviska obou stran a hledáme možné řešení. Jako nadějná se zdá načrtnutá možnost směny pozemků, kdy by město získalo pozemek soukromého vlastníka výměnou za jiný pozemek na jiném místě, a výstavba tzv. repliky Pasovského chýše městem. Chýše by byla na pozemku původně vlastněném soukromým vlastníkem, kdy projekt vyhovuje představám města o efektivní drobnější stavbě poskytující občerstvení a zapadající svým rázem do prostředí,“ představila záměr města radní.

Česká pošta - Partner. Ilustrační foto.
Pošťáci se bojí o práci. Zruší se pobočky, propustí tisíce lidí

S představou města souhlasí i KČT Domažlice. „Z hlediska dlouhodobého vývoje na vrcholu Čerchova považujeme město Domažlice za spolehlivého partnera. Proto podporujeme snahu získat pozemek, který je nyní v soukromém vlastnictví, do vlastnictví města Domažlice. Těšíme se na to, až situace na Čerchově bude vyřešena a nový objekt, ať už bude jakýkoliv, bude sloužit lidem,“ vyjádřil se k dané situaci výbor KČT Domažlice.

Zatím v tomto ohledu nenašlo vedení města shodu s opozicí, která trvá na svém původním projektu. Nadále se ale pokračuje v započatých jednáních se soukromým vlastníkem. Závěr ale prozatím není jasný žádný.

Pasovského chýše byla dle informací Spolku za obnovu Chýše Pasovského zbourána v roce 1989 Ministerstvem obrany. Pokud by došlo na výstavbu její repliky, armádní budova by byla zbourána, což je podmínka Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - napřed zbourat, pak stavět.