Pod názvem Erasmus plus se skrývá nový vzdělávací program Evropské unie na období let 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Mohou se ho zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací.

Gymnázium J.Š.Baara v Domažlicích požádalo v roce 2014 o grant pro své pedagogy a uspělo. Díky získanému grantu mohli čtyři učitelé cizích jazyků vycestovat do zahraničí a absolvovat dvoutýdenní kurzy. Protože byli všichni ubytováni v rodinách, měli jedinečnou možnost komunikovat v cizím jazyce a poznat životní styl i pohostinnost tamních lidí.

„Vyplnění žádosti nebylo vůbec jednoduché," říká ředitelka Jana Štenglová, „ale maximálně podporujeme naše učitele v dalším vzdělávání, a tohle je jedinečná příležitost, jak jim umožnit vzdělávat se v zahraničí."
Učitelé ocenili možnost navázání kontaktů s kolegy z jiných zemí pro případnou další spolupráci. Také mohou při výuce reálií anglicky mluvících zemí čerpat z vlastní zkušenosti a výklad doplnit o zajímavé fotografie z navštívených míst. „Vyjela jsem o letních prázdninách, ale vůbec toho nelituji. Kurz se konal ve městě Southampton a byl zaměřen na kreativní metody při výuce anglického jazyka," zmiňuje Štěpánka Borovičková.

„Kromě praktických workshopů, ze kterých jsem si přivezla náměty do svých hodin, jsem mohla porovnat různé vzdělávací systémy v diskusi s ostatními účastníky z Polska, Francie, Maďarska a Itálie. Zajímavá byla i návštěva anglické školy a některých vyučovacích hodin," konkretizovala přínos kurzu Borovičková.

„Těsně před odjezdem domů jsem v rámci kurzu navštívila Londýn a zhlédla Shakespearovo představení v divadle Globe," dodala závěrem.

Další dva kurzy se konaly v Irsku, ve městech Dublin a Cork. Poslední z kurzů směřoval na středomořský ostrov Malta. Učitelé se mohli seznámit s využitím informačních technologií při výuce, poznali metodu CLIL, která propojuje výuku cizího jazyka a jiného nejazyčného předmětu, a studovali literaturu.

Účastníci zahraničních kurzů nyní v únoru vystavují ve vestibulu domažlické knihovny fotografie z míst, která navštívili. Ve stejném měsíci, konkrétně 16. února od 15.45 hodin, se v budově gymnázia ještě chystají informovat o možnostech zmiňovaného programu i absolvovaných výjezdech všechny zájemce.
Petra Šlajsová