Úvodního slova se ujala Jitka Kovaříková z Okrašlovacího a sportovního sdružení Český les, která představila jednotlivé budovy na Výhledech.

Zdůraznila především kapli sv. Vojtěcha a proces její obnovy ale i genealogii fořtů, která se vztahuje k hájence na Výhledech.

O představení hotelu se postaral Lukáš Hrbáček, který poskytl na výstavu celou řadu materiálů a nezapomněl připomenout význam jeho pradědečka na Výhledech, který se jako hoteliér staral nejen o hotel, ale i o pomník a dokázal na Výhledy přitáhnout celou řadu významných osobností.
Na vernisáži vystoupily členky z pěveckého spolku Canzonetta, které na dudy doprovodil Jan Holoubek.

Výstavu navštívil ředitel CHKO Český les Tomáš Peckert, starosta Klenčí pod Čerchovem Jan Bozděch, klenečský farář Libor Buček a „pan Čerchov“ Karl Reitmeier.

Stáje zaplnila také řada lidí z Klenčí ale i návštěvníci z Prahy. Speciálními hosty se stala sourozenecká dvojice, jež je zachycena na jedné historické fotografii kaple sv. Vojtěcha, která organizátorům zapózovala u původního snímku.

Zájemci si mohou výstavu prohlédnout do 22. března.

Kamila Beňušíková Angelovová