Hodiny práce stojí za přípravou výstavy trofejí, již tradičně pořádá Okresní myslivecký spolek (OMS) Domažlice. Pro to, aby bylo co vystavovat, se musejí ti, kteří mají zelenou krev a myslivost jako koníček, hodně snažit. Myslivost vyžaduje celoroční nasazení a nemalé úsilí, aby činnost nebyla pro myslivce ztrátová.

„Největší problémy máme s tlumením černé zvěře. Ta se všeobecně přemnožila a našemu sdružení poslali loni zemědělci za způsobené škody fakturu, která byla na téměř 100 tisíc korun," dozvěděli jsme se od zástupce sdružení, který přivezl na výstavu do Poběžovic trofeje.

Početná skupina myslivců nejprve trofeje hodnotila, ať už to byly jelení, daňčí či srnčí shozy, dále také lebky lesní zvěře s parohy. Ty pocházely nejen z odstřelených kusů, ale také z úhynů či auty sražených kusů.

Myslivce o zvěř připravují nejen motoristé, všeobecně je výskyt jednotlivých druhů závislý i na dalších aspektech.

„Snížil se nám počet srnčí zvěře. K úbytku dochází kvůli poměrně vysokému výskytu černé zvěře a také se nám tu hodně rozšířil daněk, který srnčí – které je teritoriální zvěř, vytlačuje," vysvětlil předseda myslivecké komise při OMS Václav Procházka.

Nezávisle na něm nám potvrdil jiný myslivec, že není výjimkou, když si černá zvěř, která je všežravec, pochutná na srnčatech.

Navzdory zmíněným negativům, která hospodaření v honitbách poznamenala, bude se na výstavě Příroda a myslivost na co dívat.

„Předpokládám, že ukážeme návštěvníkům kolem 15 trofejí muflona. Devět jich už bylo předloženo. Tři trofeje z obory Čertáno u Horšovského Týna byly ohodnoceny jako význačná trofej – mají medailovou hodnotu. Pak představíme trofeje jelena lesního a siky, zde počítáme do 20 trofejí," sdělil Deníku při úterních přípravách výstavy Procházka.

Kromě jmenované zvěře počítají myslivci našeho regionu, že návštěvníkům ukáží v Hubertusu přes 300 trofejí srnce a na 170 shozů a paroží na lebkách od daňků.

Zdroj: Youtube

„Daňčí zvěř je u nás hojně rozšířená, čemuž odpovídá i počet výstavních exemplářů. Dříve jsme vystavovali kolem 60, posléze stovku a dnes už jejich počet vzrostl do těchto čísel. Dosud bylo předloženo 142 trofejí daňků, z toho je 21 význačných," podotýká předseda myslivecké komise s tím, že u srnčí zvěře prozatím ohodnotili jako význačné čtyři trofeje.

Kdy na výstavu a co myslivci připravili navíc

Na výstavě budou od čtvrtka 10. až do neděle 13. dubna vždy od 9 do 17 hodin k vidění nejen trofeje.

„Letos jsme nedělali výstavu tak pompézní, protože zájem lidí upadá, neboť se koná spousta jiných akcí. Přesto si myslím, že návštěvníci nebudou zklamáni. Trofeje doplní obrazy s loveckými motivy od Františka Maxmiliána Hoffmanna, přizvali jsme prodejce knih s publikacemi věnovanými přírodě a myslivosti. Připraven je i doprovodný program," upozorňuje Procházka.

„V pátek od 15 hodin proběhne jarní svod loveckých psů. V sobotu od 10 hodin předvede své umění Petr Joo, což je přední odborník na vábení zvěře. Tradičně nebudou chybět vystoupení Trubačů OMS Domažlice, a to průběžně v sobotu od 9–17 hodin," upřesnil jednatel OMS Petr Kopf.