Co je vlastně andělská terapie?
Andělská terapie skrze automatické psaní je poměrně rozšířená věc. Je to napojení na energii člověka. Někdo ji nazývá andělskou, vyšším Já, nebo vesmírnou energií. Mně je jako člověku nejbližší andělská, proto se jí zabývám.

Co můžeme díky této energii o sobě zjistit?
Tato metoda není předpovídání budoucnosti, ale dostane se nám odpovědi na otázky, co se děje kolem nás tady a teď.

Můžete nám to trochu přiblížit?
Člověk si skrze toto psaní udělá pořádek ve vztazích se svými blízkými, ale také pracovních. Psaní slouží i k tomu, aby uvedlo člověka na správnou cestu. Andělé vás upozorní, jakým směrem se v životě dát, jak nejlépe rozvinout svůj potenciál či v jakém oboru hledat pracovní místo. Upozorní vás i na nefungující vztahy a zároveň dostanete návod jaké kroky udělat, aby se situace zlepšila. Dobré výsledky mám i co se týká zdravotních stavů, které vždy nějak souvisí s psychikou a právě skrze toto psaní se dají odstranit.

Na co se můžeme vaším prostřednictvím andělů zeptat a na co dostaneme odpověď?
Zeptat se můžete na cokoliv, co se týká vašeho života.

Poznáte už při pohledu na člověka, co ho trápí?
Abych se mohla podívat do duše člověka, potřebuji jeho souhlas. To co vám chtějí andělé sdělit, je psáno celé ve verších a pro každého, kdo sdělení dostane má obrovské kouzlo.

Jak v tom figurujete vy?
Práce z mé strany je pouze naslouchání vlastnímu vnitřnímu hlasu, který přenáším na papír. Nikdy sama dopředu nevím, o čem budu danému člověku psát. Někdy je energie tak silná, že mám sama problém po sobě vše přečíst.

Můžete uvést příklad někoho, komu sezení s vámi pomohlo?
Navštívila mě paní s velkými zdravotními problémy. Stěžovala si na bolesti zad, kloubů a hlavy. Její úvodní obrázek na začátku sezení byl zub. Nejdříve nechápala souvislosti, ale bolestí zubu trpěla. Po vyšetření zubu zjistila, že pod ním byl zánět okostice, který po vyléčeni vyřešil veškeré s tím související zdravotní problémy. Podobných případů je mnohem víc, často o nich vyprávím na svých přednáškách.

Jak jste v sobě objevila tyto schopnosti?
Metodou jsem obdařená přes deset let. Vše začalo spontánním rozepsáním se tužky v mé ruce. Dlouho mě trvalo, než jsem zjistila k čemu tento dar může sloužit.

Je automatické psaní na Domažlicku známé?
Ze zkušenosti se ve většině případů zdejší lidé s touto metodou setkávají poprvé. Po prožitcích, které dostanou, se však vrací. Více známá a využívaná je ve větších městech, tam už lidé znají princip tohoto léčení duše.

Jak na vaši práci okolí reaguje?
Ze své praxe jsem zjistila, že lidé reagují dle svého intelektu. Nevadí mi, když někdo řekne, že metodě, která může být člověku velmi nápomocná, nevěří, ale mrzí mě, že ti, kteří ji nevyzkoušeli, ji předem odsuzují.

Využíváte metodu i sama pro sebe?
Ano, ale spíše sporadicky, hlavně ohledně rozhodování ve věcech, které jsou pro mě důležité.

Kde se můžeme blíže seznámit se s andělskou terapií?
Lidé, kteří se chtějí o všem dozvědět více, mohu pozvat na setkání se mnou, spojené s přednáškou, které se uskuteční 2. července od 18 hodin ve studiu Orient ve Spálené ulici v Domažlicích. Na přednášku budou navazovat pravidelné čtvrteční odpočinkové a meditační večery.

Než jsem se s Lucií Doležalovou rozloučila, vyvstala mi v mysli poslední otázka. Zeptala jsem se jí, jestli nemají andělé nějaký vzkaz i pro čtenáře Deníku. Terapeutka se chopila tužky a začala psát…


O vděčnosti

Být vděčný je důležitá věc pro život, je to do života obrovská pomoc. Život s t ímto rysem je mnohem hezčí.
Dnešní doba volá po vděčnosti, za dary, které vesmír a andělé předkládají k vašim nohám, buďte pokorní a srdečnější vůči lidem kolem sebe, za toto dostane se všem lidem modré z nebe a mějte rádi druhé stejnou měrou, jako sami sebe.