Jarní měsíce, zejména pak duben a květen, patří tradičně mezi období s častým výskytem požárů vzniklých v souvislosti se spalováním klestu, větví a trávy.

Ředitele Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územního odboru v Domažlicích plk. Ing.Václava Petržíka jsme se zeptali, jaká pravidla platí pro tuto oblast.

Mohou občané při provádění úklidu na svých zahrádkách vypalovat suchou trávu?

Zde je třeba zdůraznit, že vypalování porostu je podle právní úpravy na úseku požární ochrany zcela zakázáno nejen občanům, ale také právnickým osobám a podnikajícím osobám. V případě porušení tohoto zákazu je možné uložit pokutu.

Je tedy možné spalovat na svých zahrádkách odpad?

Spalování suchého rostlinného odpadu, například suchého listí či větví z prořezávek stromů, ale opravdu suchého rostlinného odpadu, což bývá někdy problém, je možné jen za určitých podmínek.

Můžete tyto podmínky blíže vysvětlit?

Občan může provádět pálení suchého rostlinného odpadu na vlastním pozemku, v bezpečné vzdálenosti od budov, volných skládek palivového dřeva a podobně. Odpad smí pálit pouze osoba starší 18 let. Po skončení pálení je nutné ohniště bezpečným způsobem uhasit a následně kontrolovat po dobu osmi hodin. Pálit se nesmí za dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí. Zdůrazňuji, že je zakázáno pálit ostatní hořlavý odpad, například plasty, pneumatiky, hořlavé kapaliny a další. Při pálení suchého rostlinného odpadu nesmí kouř nadmíru obtěžovat sousedy. Spalování však může být nařízením vydaným obcí zcela zakázáno. Pálení přece není jediný způsob, jak se zbavit rostlinného odpadu, je možné ho zakompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech.

Jaká pravidla platí při vycházkách a pobytu v lesích?

V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je také zakázáno do 50 m od lesa, ve vzdálenosti 100 m od stohů a dozrávajícího obilí, strnišť a vysoké suché trávy.

Jsou požáry suché trávy a požáry v lesích časté?

Ano, jen v loňském roce na území v působnosti územního odboru došlo k 39 požárům suché trávy, lesní hrabanky, klestí apod. Pokud se oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 150 nebo 112. V prostředí, jako je zahrada, pole, les či louka, se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit ohrožení životů a zdraví osob či značné materiální a ekologické škody.