Práce se dotýkají silnice první třídy číslo 26, která protíná Horšovský Týn směrem na Plzeň. Konkrétně jde o zhruba kilometrový úsek v ulici Na Přeložce od odbočky do Polní ulice mezi firmami Konstruktpol, s. r. o.,a Chodská pila-Srnka, s. r. o., až k odbočce u prodejnyCoop.

Výkopy ale lze objet po stanovené objízdné trase přes ulice Dvořákovou, Pivovarskou, Polní, Fibichovoua Výhledy.

O rekonstrukci průtahu Horšovského Týna se hovořilo již v roce 2019, kdy starosta Josef Holeček uvedl: „Průtah bude nejspíš realizován ve dvou fázích. Město bude muset udělat inženýrské sítě, rekonstruovat vodovody a kanalizace.“

Není to ale jediná změna. Odbor dopravy a silničního hospodářství městského úřadu stanovil na návrh společnosti Bytes H.T., s. r. o, místní úpravy provozu ve Vančurově ulici. Přibudou tam dva zákazy zastavení a jedna dodatková tabulka označující konec úseku. Jeden zákaz zastavení se vyznačí.