Kvůli obchodnímu řediteli České pošty Miloslavu Mrvíkovi z Plzně se Domažlický deník musel vzdálit v pondělí v podvečer z veřejného jednání obecního zastupitelstva v Babyloně.

Jakmile Mrvík zjistil, že je na jednání přítomen zástupce regionálního tisku, začal vyhrožovat, že nebude pokračovat. „Jsem oprávněn mluvit s novináři pouze prostřednictvím mluvčí. Pokud tady bude, v tom případě končím,“ uvedl na jednání.

Mrvík přitom byl na půdě obecního úřadu Babylon a účastnil se veřejného jednání. Hovořil před několika desítkami babylonských obyvatel.

„Nedomnívám se, že podstata tkví v právním povědomí. To naši manažeři mají, ale spočívá v osobním postoji a možná v neblahé zkušenosti pana Mrvíka s tiskem. Od nadřízeného pana Mrvíka zatím nemám žádnou reakci,“ vyjádřila se k chování svého kolegy mluvčí České pošty Dita Václavíková.
Česká pošta plánuje od nového roku v rámci modernizace zrušit kamenné pošty v malých obcích a nahradit je jiným způsobem, a to formou mobilního obslužného místa.

V západních Čechách bylo vybráno šestatřicet vesniček. V domažlickém regionu se to týká osmi z nich, a to Babylonu, Loučimi, Mířkova, Nemanic, Semněvic, Úboče, Újezda u Svatého Kříže a Úsilova.

Pošta se pro tato místa rozhodla kvůli nevytíženost poboček, s čímž souvisí značné ekonomické ztráty.

„Tyto pobočky v souhrnu snižují možnost rychleji rozvíjet kvalitní servis zákazníkům. Pokud porovnáme náklady s tržbami ve všech nerentabilních místech, přichází pošta minimálně o dvatřicet milionů ročně,“ sdělila Václavíková.

Zda pošta v navrhovaných místech zůstane v kamenné budově, záleží na jednání s místní samosprávou, což bylo také předmětem veřejného jednání v Babyloně.

„Nedohodli jsme se prakticky na ničem. Od ledna poběží v obci zkušební provoz motorizovaného doručovatele. V červenci nám v současnosti už bývalý generální ředitel nabídl možnost převodu objektu pošty do našeho vlastnictví. Zdali to stále platí, nám pan ředitel Mrvík nedokázal vysvětlit, ale také nepotvrdil opak. Navrhli jsme, aby byl připraven návrh pro smluvního partnera, abychom mohli provoz pošty zajistit sami, z řad vlastních lidí. Ze strany zástupců České pošty jsme byli ujištěni, že nebudou v tomto směru činit žádné kroky, které bychom jako zastupitelé obce nejdříve neschválili,“ sdělil Deníku starosta obce Babylon Miroslav Pazdera.

Spokojeni s vyjádřením České pošty nebyli ani občané Babylonu.

„Vyjádření zástupců pošty bylo nemastné, neslané. Dá se říct, že diskutovali pouze se starostou. Je jasné, že musejí hájit své zájmy, ale zavření pošty se nám vůbec nelíbí. Chování ředitele Mrvíka k zástupkyni tisku bylo poněkud nešťastné. Měl by si stát za tím, co říká a ne se bát zveřejnění svých slov,“ uvedl Václav Krotký z Babylonu, který byl na jednání.

„Co se týká včerejšího jednání, mohu říci, že jsem se nedozvěděl vůbec nic. Zástupci pošty se asi bojí o svá místa, protože na jedinou otázku nedokázali přímo odpovědět, ale mistrně chodili okolo. Vykázání redaktorky Deníku bylo také zbytečné. Když něco řeknu, nemůžu se za to stydět a je mi jedno, kdo mě poslouchá,“ sdělil Deníku další z přítomných, Karel Zrno z Babylonu.

„Včerejší jednání neuspokojilo ani mě, ani ostatní. Podle mého pošta zaspala dobu. Nápad s mobilním doručováním není promyšlený. Je to krok zpátky. Takhle to možná fungovalo za první republiky, ale přebírat poštu někde na mezi neodpovídá důstojnosti člověka. Chování pana Mrvíka mohu chápat tak, že se nejspíš bojí o místo, ale jestliže je ředitelem, měl by umět unést nějakou zodpovědnost,“ uvedl Václav Bambásek z Babylonu.