Území městské památkové rezervace, padesátimetrový okruh okolo škol, školských zařízení, hřišť a pískovišť, městské parky, zahrada u Chodského hradu, okolí obchodů Coop, Kaufland, Albert a Penny a autobusové zastávky jsou místy, na které se vztahuje nová vyhláška města Domažlice o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství.

Jak na jednání zastupitelů podotkl místostarosta Karel Štípek (SPMD), měla by se stát účinným nástrojem pro práci městských policistů i příslušníků Policie ČR, kteří si stěžovali na nedostatečné pravomoci při dosavadních zásazích proti narušitelům veřejného pořádku v centru města.

„Vyhláška umožní zabavit alkohol bezdomovcům,“ konkrétně uvedl Štípek problém, který se dlouhodobě nedařilo nastálo vyřešit.

„Není právně napadnutelné zabavování lahví?“ vznesl v diskuzi dotaz zastupitel Jan Pangrác (KSČM). „Znění vyhlášky bylo konzultováno s pracovníky ministerstva vnitra,“ odpověděl starosta Miroslav Mach (SPMD).

Klidní mohou zůstat hosté předzahrádek u restaurací, cukráren a kaváren. Na tyto místa se zákaz konzumace alkoholu nevztahuje. Rovněž tak je pití alkoholu na veřejných místech povoleno ve dnech 31. prosince a 1. ledna, při Chodských slavnostech a akcích, které organizuje město Domažlice a těch, které probíhají s jeho souhlasem.

„Přestupková komise bude mít asi hodně práce,“ zmínil Štípek orgán, který bude projednávat protesty, které se stanou v rozporu s novou vyhláškou.
Pro vyhlášku hlasovalo 18 zastupitelů, proti byl jediný – Vítězslav Brody (ČSSD).