„Změn oproti současnému stavu je celá řada. Za nejpodstatnější považuji, že dosud byl systém nakládání se směsným odpadem postaven tak, že bylo povinností osob nahlášených k pobytu, aby se do něj zaevidovali,“ popisuje domažlický místostarosta Zdeněk Novák (SPMD).

„Dnes řada lidí není k pobytu ve městě nahlášena,“ popisuje místostarosta současný stav, který souvisí s ubytováváním hlavně agenturních dělníků načerno.

„Údaj o evidenci obyvatel tak nemá relevantní vypovídající hodnotu,“ konstatoval Novák.

Vyhláška nově ukládá povinnost majiteli objektu zajistit dostatečný počet sběrných nádob tak, aby mu stačily k odvozu veškerého směsného odpadu.

„Je to systém, který funguje v řadě jiných obcí a měst,“ připomněl místostarosta. „Od nové vyhlášky si slibujeme větší pořádek a větší možnost kontroly,“ uzavřel místostarosta.

Zastupitelé nakonec odložili projednání vyhlášky na své lednové jednání.