Zájemci o historii vyrazili ze Všerub pod vedením Václavy Jandečkové, která se tomuto tématu věnuje.

Akce Kámen byla provokační metoda, kterou využívala StB proti těm československým občanům, kteří se po únoru 1948 snažili odejít bez vědomí komunistických úřadů do zahraničí. Za tímto účelem byla ještě na území Československa zřízena fiktivní státní hranice, po jejímž překročení zastavila uprchlíky falešná hlídka německé pohraniční stráže.

První zastávkou procházky byla bývalá stanice SNB ve Všerubech, kde úřadovala pořádková policie a šéfem tam byl Stanislav Liška. „To je místo, kam byli přivedeni všichni zatčení, kteří zde byli také vyslýcháni,“ uvedla Jandečková. Pokračovalo se až na místo, kde se falešná hranice nacházela.

Tématu se Jandečková věnovala také ve dvou svých knihách a výstavách, které putovaly po celém kraji.

ZÁJEM MAJÍ I FILMAŘI

Toto téma zajímá i filmové producenty. „Dostala jsem nabídku od producentaz Belgie s tím, že by z toho chtěl udělat film. Česká televize zase projevila zájem o dokument,“ prozradila Jandečková.

Přednáška o Černobylu v Libkově.
Při cestě do oblasti Černobylu musíte mít schválená místa i čas