Hasičský sbor zde byl založen 30. října 1945. Jeho činnost neobsahovala jen hasičské záležitosti, ale hasiči se angažovali i ve společenském životě.

Hasičská zbrojnice byla v letech 1982 až 1985 postavena svépomocí. V únoru roku 2004 bylo hasičům předáno hasičské auto CAS 8–M–2–Z. Jednalo se o nově vyrobený a moderně vybavený automobil v hodnotě více než 4,5 milionů korun, který byl v té době jediný v republice.

Dvanáctičlenná zásahová jednotka byla v roce 2000 zařazena do kategorie JPO II. Za rok na to se z této jednotky stala jednotka poloprofesionální v čele s Miroslavem Hrubešem. Členové mají mezi sebou trvale rozděleny pohotovostní služby. Vyjíždějí nejen k požárům, ale také k dopravním nebo živelným pohromám.

Hasičský sbor Bělá nad Radbuzou má v současnosti 66 členů, z toho je devět žen a čtrnáct mladých hasičů do 18 let. V čele sboru je starosta Václav Bárta, velitel Miroslav Hrubeš, jednatelkou je Jana Jandová a pokladníkem Miroslav Janda. Každý rok mají hasiči kolem 20 zásahů, z toho 5 až 7 požárů.
Nezanedbatelná je i práce sboru s mládeží. V roce 1973 navázali spolupráci s pionýrskou organizací Orlíci a mladí požárníci se stali součástí této organizace. Od roku 2000 jsou děti členy SDH.

Čtrnáct mladých požárníků, o které se starají Jana Jandová, Mikuláš Vacík a Hana Holínková, se účastní různých požárních soutěží jako je zimní kolo v Horšovském Týně nebo Memoriál Stanislava Mračka v Meclově. Na třídenním soustředění které se koná na turistické základně na Liščí hoře získávají děti hasičské vědomosti a dovednosti, procvičují schopnost soběstačnosti a pomoci, učí se zdravovědě a absolvují branný závod.

Na bělské pouti předvádějí své umění v požárním útoku společně s meclovským družstvem.

Jako v každém městě a hlavně obci jsou hasiči spolupořadateli mnoha akcí. Ani bělští hasiči nejsou výjimkou. Pořádají zde Josefovskou zábavu, zajišťují stavění a kácení májky, podílejí se na oslavách dětského dne a při větších akcích ve městě zajišťují pořadatelskou službu.