„Na červenec jsme připravili brigádu na Výhledech,“ zmínil hned na úvod předseda VKSO Jiří Anderle. Brigáda ba Výhledech vždy spočívá v údržbě nápisu Výhledy složeného z bíle natřených kamenů.

Do budoucna výbor plánuješ opravit některé kříže a památníky. Například Mlynářuc kříž pod Klenčím z roku 1842, kříž nad Klenčím z roku 1841 či kříž k upomínce požáru horního Klenčí z roku 1885. Kromě křížů se výbor zaměřil i na některé sochy.

„Míníme obnovit sochu svatého Jana Nepomuckého z roku 17115 do původní podoby, a to z let 1715 až 1842 i se středověkým dříkem,“ pokračoval Anderle.

Co se týká dalších soch, svatého Pavla a svatého Petra, ty by výbor rád navrátil na kostel. „U kostela bychom v budoucnu chtěli opravit erb nad vchodem do kostela a nainstalovat chybějící andělíčky,“ doplnil předseda výboru, který se kromě oprav zabývá i kulturními akcemi. Plánuje tedy různé besedy například s K. Janachem či s Karlem Benešem nebo výstavu starých fotografií.