Dnes se schází dvě výběrové komise –  ta pro výběr ředitele mateřské školy a druhá, která poradí s výběrem ředitele základní umělecké školy. O řediteli praktické školy bude třetí komise rozhodovat v úterý 19. června.

„Z toho, že nepůjde o formální potvrzení, se dá usuzovat, že kandidátů je více," naznačil alespoň něco málo starosta Miroslav Mach.

Jednotlivé komise dojdou k výslednému pořadí uchazečů. To má pro zřizovatele škol (město Domažlice) pouze doporučující charakter.
Jména nových či staronových ředitelů určí rada města pravděpodobně 26. června nebo na následném zasedání v červenci.

„Stávající ředitelé jsou ve funkcích do 31. července, do té doby musí rada jmenovat nové," uvedla Hana Vaňková z úseku školství a kultury domažlické radnice.

Zřizovatelé škol museli k výběrovým řízením na ředitele přistoupit kvůli novele školského zákona platné od začátku roku. Ta stanoví, že řediteli, který svoji pozici vykonává déle než šest let, končí jeho funkční období právě k 31. červenci.

Podklady pro výsledné rozhodování rady připraví komise, ve kterých jsou vždy dva zástupci zřizovatele, dále zástupce krajského úřadu, odborník-ředitel srovnatelného druhu školy, pedagogický pracovník školy a inspektor České školní inspekce. Pokud je ve škole zřízena školská rada, v komisi je pak i jeden její člen.

„Ze zmíněných tří konkurzů je tak tomu pouze u Základní školy praktické Domažlice," doplnila Vaňková.

Výběrová řízení na ředitelská místa školních institucí z důvodu platnosti nového zákona probíhají i v dalších obcích regionu. V Kolovči vybírají ředitele obou tamních škol – základní i mateřské.

A například také Osvračínští museli vyhlásit konkurz na šéfa tamní Základní a mateřské školy.