V Kulturním centru Pivovar, které se nachází v jižním křídle, bude stát vybavení interiéru pivnice 1 538 020 korun. „Předpokládaná cena při vyhlašování výběrového řízení byla 1 352 810 Kč,“ informoval mluvčí radnice Josef Babor.

Naopak u vybavení interiéru restaurace byly předpokládané náklady o něco vyšší, a to 2 000 206 Kč, než cena, za kterou bude interiér pořízen – 1 948 147 Kč.